fbpx

De wedstrijd wordt georganiseerd door Fnac Belgium N.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Slesbroekstraat 101, 1600 Sint-Pieters-Leeuw (hierna "FNAC" genoemd).

ARTIKEL 1

FNAC behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. FNAC kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege FNAC.

ARTIKEL 2

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken).
Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.
Alle beslissingen vanwege FNAC zijn zonder verhaal.

ARTIKEL 3

De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van FNAC, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van FNAC, voor te leggen.
Elke deelnemer die een Fnac-wedstrijd wint, aanvaardt dat Fnac desgevallend  foto’s neemt  of een video realiseert van de prijsoverhandiging.

ARTIKEL 4

De deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd.
Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

ARTIKEL 5

Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.

ARTIKEL 6

Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.
De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de twee maanden na bekendmaking van de winnaars opgehaald heeft.

ARTIKEL 7

Tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid bij de wedstrijd, kan elke deelnemer slechts éénmaal deelnemen.
Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt FNAC enkel rekening met de eerst ontvangen deelname.

ARTIKEL 8

Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.

ARTIKEL 9

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt FNAC zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van FNAC uit te sluiten.

ARTIKEL 10

De persoonsgegevens verzameld naar aanleiding van uw deelname aan de wedstrijd worden verwerkt door FNAC BELGIUM nv, Slesbroekstraat 101, 1600 Sint-Pieters-Leeuw en de ondernemingen van de groep FNAC DARTY als verantwoordelijken van de verwerking.
Deze gegevens worden verwerkt voor de organisatie en de opvolging van de wedstrijd alsook voor marketingdoeleinden. Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming.
Wij engageren ons om de privacywetgeving na te leven. Onze privacyverklaring is hier beschikbaar.
U kunt uw rechten uitoefenen (toegang, verbetering, schrapping, verzet, beperking en desgevallend overdraagbaarheid), of de Data Protection Officer (DPO) van FNAC BELGIUM contacteren per mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post : FNAC BELGIUM, p/a Slesbroekstraat 101, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

ARTIKEL 11

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Voor het geval het een wedstrijd betreft via internet: deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet, met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke online activiteit. Bijgevolg kan FNAC hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Gebruik van cookies

Door deze website te bezoeken zonder je browserinstellingen te wijzigen, verklaar je je akkoord met het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën die worden gebruikt voor het aanpassen van de diensten en aanbiedingen aan je interesses en voor het beveiligen van de transacties op onze website. Voor meer informatie of om je instellingen te beheren of te wijzigen.